Thông tin tài liệu


Title: Các phương pháp điều khiển thiết bị đo điện sử dụng trong hệ thống phát điện sức gió hoạt động ở chế độ ốc đảo
Authors: Phạm Tuấn Anh
Advisor: Nguyễn Phùng Quang
Keywords: Thiết bị đo; Điều khiển; Điện
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nêu khái niệm về hệ thống điện ốc đảo, vấn đề đảm bảo chất lượng điện năng, phân cấp điều khiển trong hệ thống ốc đảo, tình hình nghiên cứu về thiết bị kho điện trên thế giới. Các nguồn phát trong hệ thống điện ốc đảo. Mô hình thiết bị kho điện sử dụng siêu tụ. Các vấn đề điều khiển. Kết quả mô phỏng và thí nghiệm.
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14095
Appears in Collections:Ts-Điện
ABSTRACTS VIEWS

24

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277137.pdf
    Restricted Access
  • Size : 31,32 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277137-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 15,77 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.