Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt truyền chất và các giải pháp tiết kiệm năng lượng
Authors: Vũ Huy Khuê
Advisor: Nguyễn Xuân Tiên
Trần Văn Phú
Keywords: Cá thu; Cấp đông; Truyền nhiệt
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về công nghệ lạnh đông thực phẩm, về mô hình truyền nhiệt truyền chất trong quá trình cấp đông thực phẩm, mô hình xác định tính chất nhiệt vật lý. Giới thiệu mô hình xác định tính chất nhiệt vật lý của cá thu. Nghiên cứu ảnh hưởng của truyền chất và mô phỏng quá trình cấp đông cá thu. Đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố đến quá trình cấp đông và các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong quá trình cấp đông cá thu.
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Kỹ thuật nhiệt
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14099
Appears in Collections:Ts-Điện
ABSTRACTS VIEWS

67

VIEWS & DOWNLOAD

272

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277141-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,29 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277141.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,72 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.