Thông tin tài liệu


Title: Điều khiển dự báo phản hồi đầu ra theo nguyên lý tách cho hệ phi tuyến
Authors: Đỗ Thị Tú Anh
Advisor: Nguyễn Doãn Phước
Keywords: Hệ phi tuyến; Điều khiển
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về điều khiển dự báo phản hồi đầu ra dựa trên quan sát trạng thái. Điều khiển dự báo phản hồi đầu ra với bộ quan sát trạng thái tối ưu cho hệ phi tuyến và cho hệ song tuyến.
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14103
Appears in Collections:Ts-Điện
ABSTRACTS VIEWS

26

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277145.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,28 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277145-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 478,66 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.