Thông tin tài liệu


Title: Chẩn đoán hư hỏng của hộp số bánh răng bằng phân tích thời gian - tần số các dao động cơ học
Authors: Nguyễn Trọng Du
Advisor: Nguyễn Phong Điền
Keywords: Bánh răng; Hộp số; Dao động cơ học
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu chung về chẩn đoán kỹ thuật, chẩn đoán kỹ thuật dao động cho hộp số bánh răng. Phân tích các đặc rưng dao động của hộp số bánh răng. Phân tích wavelet và ứng dụng trong chẩn đoán dao động. Nêu phương pháp trung bình hóa tín hiệu đồng bộ cải tiến. Xây dựng chương trình xử lý tín hiệu số đa năng, mô hình thí nghiệm, chẩn đoán hư hỏng trục, hư hỏng bánh răng,...
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Cơ học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14104
Appears in Collections:Ts-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

106

VIEWS & DOWNLOAD

1262

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277146-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 1,44 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277146.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 3,67 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.