Thông tin tài liệu


Title: Kỹ thuật thủy vân và mật mã học trong xác thực, bảo vệ bản quyền dữ liệu đa phương tiện
Authors: Đỗ Văn Tuấn
Advisor: Lê Hùng Sơn
Phạm Văn Ất
Keywords: Dữ liệu; Mật mã; Bảo vệ
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Khái niệm về giấu tin, một số khái niệm về thủy vân trên dữ liệu đa phương tiện, một số phép biến đổi dữ liệu,...Giới thiệu về giấu tin và hệ mật mã rabin cải tiến. Thủy vân thuận nghịch. Thủy vân bền vững khóa công khai sử dụng kỹ thuật trải phổ.
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Toán học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14105
Appears in Collections:Ts-Toán học
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277147.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,86 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277147-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,22 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.