Thông tin tài liệu


Title: Lý thuyết rủi ro ứng dụng trong bảo hiểm
Authors: Nguyễn Thị Thúy Hồng
Advisor: Bùi Khởi Đàm
Tống Đình Quỳ
Keywords: Bảo hiểm; Rủi ro
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Một số khái niệm cơ bản: không gian xác xuất, biến ngẫu nhiên và hàm phân phối xác suất, quá trình ngẫu nhiên, xích markov,...Các công thức tính xác suất rủi ro. Áp dụng phương pháp monte-carlo tính xác suất rủi ro.
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Toán học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14109
Appears in Collections:Ts-Toán học
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277151.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,11 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277151-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 525,3 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.