Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tối ưu hóa một số thông số công nghệ khi phay cao tốc
Authors: Hoàng Tiến Dũng
Advisor: Nguyễn Huy Ninh
Trần Văn Địch
Keywords: Phay; Tối ưu hóa
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về gia công cao tốc. Các thông số đặc trưng khi phay cao tốc bằng dao phay ngón liền khối. Nghiên cứu thực nghiệm và xây dựng các mô hinh toán học quá trình phay cao tốc. Ứng dụng thuật toán tiến hóa để tối ưu hóa và tối ưu hóa quá trình phay cao tốc.
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Kỹ thuật cơ khí
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14110
Appears in Collections:Ts-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277152.pdf
    Restricted Access
  • Size : 6,54 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277152-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,12 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.