Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống điều hòa không khí chiller bằng phương pháp phân phối phụ tải tối ưu
Authors: Nguyễn Đình Vịnh
Advisor: Nguyễn Xuân Tiên
Nguyễn Văn Mạnh
Keywords: Điều hòa không khí; Năng lượng; Tiết kiệm
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan các hệ thống điều hòa không khí trung tâm chiller, phân phối phụ tải trong vận hành trạm lạnh trung tâm chiller, tình hình nghiên cứu trong nước và trên thế giới. Phát triển ứng dụng lý thuyết tối ưu hóa vượt khe cho hệ thống chiller. Giới thiệu trạm lạnh trung tâm chiller và phương pháp thu thập, xử lý số liệu. Tối ưu hóa phân phối phụ tải trạm lạnh trung tâm chiller.
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Kỹ thuật nhiệt
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14124
Appears in Collections:Ts-Nhiệt lạnh
ABSTRACTS VIEWS

235

VIEWS & DOWNLOAD

298

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277166-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,47 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277166.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,96 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.