Thông tin tài liệu


Title: Một số hệ phương trình cặp trong cơ học chất lỏng
Authors: Đặng Thanh Sơn
Advisor: Trần Xuân Tiếp
Cung Thế Anh
Keywords: Cơ học chất lỏng; Hệ phương trình
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu một số kiến thức về các không gian hàm, tập hút lùi, một số kết quả thường dùng. Hệ besnard hai chiều không ôtônôm. Hệ phương trình động lực học thủy từ trường (MHD) hai chiều không ôtônôm. Hệ boussinesq với mật độ khối lượng thay đổi.
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Toán học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14125
Appears in Collections:Ts-Toán học
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277167.pdf
    Restricted Access
  • Size : 480,82 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277167-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 205,24 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.