Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu, phát triển giải pháp hỗ trợ phát hiện các dấu hiệu tổn thương hình khối trên ảnh chụp X-Quang vú
Authors: Nguyễn Việt Dũng
Advisor: Nguyễn Đức Thuận
Nguyễn Tiến Dũng
Keywords: Tia rơnghen; Ung thư vú
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về giải phẫu và bệnh lý ung thư vú, chụp ảnh x-quang vú và giải pháp hỗ trợ phát hiện các dấu hiệu tổn thương hình khối trên ảnh chụp x-quang vú. Tiền xử lý, tăng cường chất lượng ảnh chụp x-quang vú. Phát hiện các vùng nghi ngờ chứa tổn thương hình khối theo phương pháp tìm kiếm đường biên. Giảm lượng dương tính giả sử dụng máy vectơ hỗ trọ SVM và các đặc trưng đa mức.
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14131
Appears in Collections:Ts-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

37

VIEWS & DOWNLOAD

16

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277173-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 942,15 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277173.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,43 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.