Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 tại trường Cao đẳng Cộng đồng Bà Rịa - Vũng Tàu
Authors: Ngô Thị Tuyết
Advisor: Lã Văn Bạt
Keywords: Quản lý chất lượng; Trường cao đẳng
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở phương pháp luận về chất lượng và quản lý chất lượng. Thực trạng công tác đào tạo và dịch vụ của Trường Cao đẳng Cộng đồng Bà Rịa - Vũng Tàu. Xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14159
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 105676.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,12 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.