Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Authors: Lương Lê Hoàng
Advisor: Phạm Thị Thanh Hồng
Keywords: Bảo hiểm xã hội; Phú Thọ
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về bảo hiểm xã hội và hoạt động thu bảo hiểm xã hội. Thực trạng hoạt động thu bảo hiểm xã hội tại địa bàn tỉnh Phú Thọ. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động thu bảo hiểm xã hội ở tỉnh Phú Thọ.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1416
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

734

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000255057.pdf
    Restricted Access
 • Lu?n v?n
  • Size : 984,8 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255057.TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 218,12 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.