Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và đề xuất một số giải pháp chiến lược kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần ngoài quốc doanh Việt Nam - VPBank trong giai đoạn hội nhập
Authors: Nguyễn Thành Trung
Advisor: Trần Việt Hà
Keywords: Ngân hàng; Kinh doanh
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về phương pháp hoạch định chiến lược kinh doanh. Ngân hàng VPBank và các nhân tố chiến lược. Xây dựng chiến lược kinh doanh của VPBank giai đoạn hội nhập.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14166
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 105685.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,32 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.