Thông tin tài liệu


Title: Chiến lược phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020
Authors: Nguyễn Thành Trung
Advisor: Nghiêm Sĩ Thương
Keywords: Kinh tế; Chiến lược
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày lý thuyết chung về chiến lược và quản trị chiến lược kinh doanh. Phân tích các nhân tố chiến lược ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020. Một số giải pháp chiến lược phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14172
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 105692.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.