Thông tin tài liệu


Title: Các biện pháp nâng cao hiệu quả dự án đầu tư xây dựng giai đoạn 2 trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
Authors: Trần Lê Hoàng
Advisor: Phạm Thu Hà
Keywords: Dự án đầu tư; Trường cao đẳng
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý thuyết về phân tích và quản lý các dự án đầu tư. Phân tích dự án, biện pháp nâng cao hiệu quả dự án đầu tư mở rộng giai đoạn 2 trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14220
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 104745.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.