Thông tin tài liệu


Title: Lập kế hoạch kinh doanh cho Công ty cổ phần đầu tư CEO
Authors: Nguyễn Huy Chung
Advisor: Đỗ Văn Phức
Keywords: Doanh nghiệp; Kinh doanh
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích dự báo các căn cứ cho lập kế hoạch kinh doanh của Công ty CEO năm 2012 - 2015. Lập kế hoạch kinh doanh cho Công ty cổ phần đầu tư CEO 2012 - 2015.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1424
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

197

VIEWS & DOWNLOAD

2537

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000255096.pdf
    Restricted Access
 • Lu?n v?n
  • Size : 1,81 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255096.TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 256,63 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.