Thông tin tài liệu


Title: Hoạch định chiến lược phát triển trường Cao đẳng Công nghiệp Việt - Hung trong giai đoạn 2007 - 2015
Authors: Đặng Thị Lan Anh
Advisor: Lê Tuấn Anh
Keywords: Đào tạo; Chiến lược; Trường cao đẳng
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về đào tạo cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề ở Việt Nam và cơ sở lý luận về chiến lược. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển của trường Cao đẳng công nghiệp Việt - Hung trong những năm gần đây. Hình thành chiến lược phát triển trường cao đẳng Công nghiệp Việt - Hung đến năm 2015 và đề xuất một số biện pháp thực hiện chiến lược.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14261
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 223327.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,01 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 223327-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 83,16 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.