Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo hạt nano oxit sắt từ Fe3O4 bằng phương pháp vi nhũ tương
Authors: Phương Thị Út
Advisor: Huỳnh Đăng Chính
Keywords: Hạt nano; Chế tạo
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày việc nghiên cứu điều chế hạt nano oxit sắt từ theo phương pháp vi nhũ tương và chế tạo chất lỏng từ, qua nghiên cứu khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành hệ vi nhũ tương nghịch.
Description: Luận văn Thạc sỹ - Ngành Công nghệ hoá học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14316
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

72

VIEWS & DOWNLOAD

45

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000223762.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,53 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000223762-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 48,37 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.