Thông tin tài liệu


Title: Phương pháp Sol-gel tạo hạt siêu mịn SiO2 từ thuỷ tinh lỏng và axit sunfuric
Authors: La Văn Bình
Advisor: Đặng Xuân Hoàng
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Khảo sát ảnh hưởng của pH, nhiệt độ, và nồng độ tác chất tới thời gian tạo gel. Chọn ra điều kiện thí nghiệm thích hợp nhất để tạo sol mầm ban đầu; thực hiện quá trình kết tinh từ sol mầm: nuôi sol mầm với các tỷ lệ SiO2 mới sinh khác nhau. Từ đó, chọn ra điều kiện tối ưu cho quá trình nuôi mầm; sử dụng khuyấy cơ học làm bền sản phẩm thu được sau tạo gel nhằm đạt được các chỉ tiêu mong muốn về kích thước hạt, độ dễ lọc sản phẩm.
Description: Luận văn Thạc sỹ - Ngành Công nghệ hoá học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14325
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

66

VIEWS & DOWNLOAD

42

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000223772.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,71 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000223772-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 53,04 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.