Thông tin tài liệu


Title: Tổng hợp và các tính chất đặc trưng của Spinen Niken - Nhôm trên nền Oxit Silic
Authors: Nguyễn Thị Kim Dung
Advisor: Nguyễn Kim Ngà
Keywords: Spinel; Tổng hợp
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: iới thiệu việc sử dụng phương pháp Sol-gel để tổng hợp vật liệu spinen trên nền SiO2 có bề mặt riêng lớn từ tiền chất ban đầu la TEOS
Description: Luận văn Thạc sỹ - Ngành Công nghệ hoá học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14328
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

26

VIEWS & DOWNLOAD

14

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000223775.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 1,43 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.