Thông tin tài liệu


Title: Sử dụng phương pháp phân tích cấu trúc đánh giá độ tin cậy của hệ thống điều khiển và bảo vệ trong hệ thống điện
Authors: Trần Việt Anh
Advisor: Trần Đình Long
Keywords: Hệ thống điện; Hệ thống điều khiển; Độ tin cậy
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày các phương pháp đánh giá độ tin cậy của hệ thống điều khiển và bảo vệ hệ thống điện; Phân tích cấu trúc hệ thống và tính chất các phần tử của hệ thống điều khiển và bảo vệ hệ thống điện; Sử dụng phương pháp cây sự cố trong phân tích và đánh giá độ tin cậy của hệ thống điều khiển và bảo vệ. Ảnh hưởng của cấu trúc mạng thông tin điện lực đến độ tin cậy của hệ thống điều khiển và bảo vệ
Description: Luận án Tiến sỹ kỹ thuật - Chuyên ngành Mạng và hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14354
Appears in Collections:Ts-Điện
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 105104.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,86 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.