Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xác định chế độ cắt tối ưu khi gia công trên máy tiện CNC
Authors: Phạm Văn Bổng
Advisor: Trần Xuân Việt
Keywords: Máy tiện; Gia công cơ khí; Điều khiển số
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về tối ưu hóa chế độ cắt và việc sử dụng máy tiện. Xây dựng mô hình của bài toán tối ưu hóa chế độ cắt khi tiện trên máy CNC. Trình bày cơ sở lý thuyết về quá trình cắt gọt và mối quan hệ giữa các yếu tố của chế độ cắt với lực cắt, tuổi bền dao, độ nhám bề mặt khi gia công trên máy tiện CNC. Thực nghiệm về đo lực cắt, xây dựng công thức, xác định mối liên hệ giữa các yếu tố với chế độ cắt; Cách giải bài toán tối ưu hóa quá trình cắt khi tiện CNC và thử nghiệm qua thực tế sản xuất
Description: Luận án Tiến sỹ kỹ thuật - Chuyên ngành công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14359
Appears in Collections:Ts-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 105110.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung luận án
    • Size : 2,11 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.