Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá hiện trạng ô nhiễm và sự biến đổi dư lượng của DDT, HCH và PCB trong đất tại một số khu vực thuộc Hà nội và Bắc Ninh
Authors: Vũ Đức Toàn
Advisor: Vũ Đức Thảo
Cao Thế Hà
Keywords: Đất; Ô nhiễm
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm của DDT, HCH và PCB trong đất tai một số khu vực thuộc Hà nội và Bắc Ninh. Sự biến đổi của DDT, HCH và PCB trong đất và Ảnh hưởng của một số thuộc tính của đất gồm hàm lượng tổng cacbon hữu cơ và pH đất đến tồn lưu của DDT, HCH và PCB. Xu hướng biến đổi của DDT, HCH và PCB trong đất tại một số khu vực thuộc Hà nội và Bắc ninh
Description: Luận án Tiến sỹ kỹ thuật - Chuyên ngành Công nghệ môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14362
Appears in Collections:Ts-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 105114.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung luận án
    • Size : 5,38 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.