Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu một số giải pháp sinh học trong công nghệ sản xuất nem chua
Authors: Phan ThanhTâm
Advisor: Hoàng Đình Hòa
Phạm Công Thành
Keywords: Nem chua; Sản xuất
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về thịt lên men và nem chua. Khảo sát đánh giá thực trạng chất lượng nem chua về thành phần hóa học, thành phần dinh dưỡng và Vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP); Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi khuẩn lactic phân lập từ nem chua có các hoạt tính sinh học tốt, có hoạt tính proteaza cao và có tiềm năng probiotic nhằm ứng dụng làm chủng giống trong công nghệ sản xuất nem chua; Khả năng kháng khuẩn của các chế phẩm từ tỏi và ứng dụng trong công nghệ sản xuất nem chua; Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất nem chua ứng dụng chế phẩm vi khuẩn lactic có hoạt tính sinh học tốt, chế phẩm tỏi và tối ưu các yếu tố công nghệ nhằm nâng cao chất lượng và bảo đảm VSATTP
Description: Luận án Tiến sỹ kỹ thuật- Chuyên ngành Chế biến thực phẩm và đồ uống
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14367
Appears in Collections:Ts-Sinh học - Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

71

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 105119.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung luận án
    • Size : 8,94 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.