Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo nanô tinh thể silíc trong màng SiO2 và ứng dụng chế tạo linh kiện điện huỳnh quang
Authors: Vũ Văn Thú
Advisor: Nguyễn Đức Chiến
Phạm Thành Huy
Keywords: Điện huỳnh quang; Linh kiện
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về vật liệu silíc cấu trúc nanô. Nêu vật liệu và phương pháp nghiên cứu cấu trúcmẫu, vai trò của nc-Si trong sự phát huỳnh quang ; Điều kiện công nghệ, tính chất quang của màng mỏng SiO2; Linh kiện điện huỳnh quang trên cơ sở vật liệu silíc có cấu trúc nanô. Luận án nghiên cứu chế tạo vật liệu nanô silic có khả năng phát quang tốt ở nhiệt độ phòng có cấu trúc màng mỏng trong đó các hạt nanô tinh thể silic được bao bọc bởi các lớp SiO2; Tìm hiểu nguồn gốc và cơ chế phát quang của vật liệu nanô silic, mối liên hệ giữa kích thước của các hạt nanô silic và năng lượng của ánh sáng phát ra; Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm linh kiện điện huỳnh quang trên cơ sở vật liệu silic có cấu trúc nanô
Description: Luận án Tiến sỹ kỹ thuật - Chuyên ngành công nghệ Vật liệu điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14370
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 105123.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,1 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.