Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu sử dụng một số chủng chlorella để hấp thu cadmium trong nước thải
Authors: Lâm Ngọc Tuấn
Advisor: Đinh Văn Sâm
Dương Đức Tiến
Keywords: Nước thải; Cadmium
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về ô nhiễm và độc tính của cadmium; Các phương pháp loại bỏ kim loại nặng bằng vi tảo và bằng phương pháp sinh học. Nghiên cứu chủng tảo Chlorella của Việt nam có đặc tính phù hợp với mục tiêu loại bỏ cadmium trong nước thải đảm bảo cho hiệu quả làm sạch cao và an toàn về mặt sinh thái. Đánh giá ảnh hưởng của một số nhân tố ngoại cảnh lên sự phát triển và khả năng loại bỏ cadmium của chủng tảo Chlorella được lựa chọn để xác định điều kiện hoạt động của tảo trong quá trình xử lý. Nghiên cứu động học hấp thu cadmium trong quá trính sinh trưởng của tảo Chlorella nhằm phục vụ cho việc tính toán các ứng dụng trong thực tế
Description: Luận án Tiến sỹ kỹ thuậ t- Chuyên ngành công nghệ môi trường và nước thải
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14371
Appears in Collections:Ts-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

77

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 105124.pdf
      Restricted Access
    • Size : 4,62 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.