Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế hệ thống tự động hoá sản xuất rau sạch
Authors: Ngô Trí Dương
Advisor: Phan Xuân Minh
Hồ Hữu An
Keywords: Rau sạch; Sản xuất
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về công nghệ sản xuất rau sạch. Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống tự động hoá qui trình sản xuất rau sạch không dùng đất đảm bảo phù hợp với điều kiện Việt Nam.
Description: Luận án Tiến sỹ kỹ thuật - Chuyên ngành Lý thuyết điều khiển và điều khiển tối ưu
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14374
Appears in Collections:Ts-Điện
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 105128.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,08 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.