Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thành phần mẻ liệu thuốc bọc để chế tạo que hàn thép cacbon tương đương mác que hàn E6013 theo tiêu chuẩn AWS A5.1 bằng vật liệu trong nước
Authors: Trần Xuân Dũng
Advisor: Vũ Huy Lân
Keywords: Que hàn; Chế tạo
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu que hàn thép cacbon theo tiêu chuẩn của Việt Nam. Khảo sát sơ lược về dây chuyền sản xuất que hàn. Tính toán thành phần mẻ liệu của que hàn thép cacbon E6013. Xây dựng mô hình toán học giữa thành phần mẻ liệu và các chỉ tiêu về tính công nghệ của que hàn. Tối ưu hoá thành phần mẻ liệu thuốc bọc que hàn. Quy trình chế tạo que hàn thép cacbon E6013 và các phương án đề xuất.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Hàn và Công nghệ Kim loại
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14378
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 105136.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung luận văn
    • Size : 1,96 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.