Thông tin tài liệu


Title: Mô hình chuỗi thời gian áp dụng trong kinh tế
Authors: Trần Thanh Bình
Advisor: Tống Đình Quỳ
Keywords: Chuỗi thời gian; Mô hình
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Môt số mô hình dự báo dùng mô hình chuỗi thời gian: Mô hình dừng tuyến tính (AR, MA, ARMA), mô hình không dừng tuyến tính (ARIMA), mô hình mùa vụ (SARIMA). Xây dựng ứng dụng minh họa dự báo trên mô hình ARIMA
Description: Luận văn Thạc sỹ - Ngành Toán công nghệ
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14381
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

128

VIEWS & DOWNLOAD

94

Files in This Item:
Thumbnail
  • 105139.pdf
      Restricted Access
    • Size : 611,84 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.