Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu mô hình nhà hiệu quả năng lượng ứng dụng cho khu vực toà nhà cao tầng ở Việt Nam
Authors: Lê Nguyễn Chí Toản
Advisor: Phạm Hoàng Lương
Keywords: Năng lượng; Nhà cao tầng
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu thực trạng sử dụng năng lượng trong các toà nhà cao tầng, các nguyên lý quản lý năng lượng. Phân tích đánh giá hiệu quả tiết kiệm năng lượng của các phương pháp quản lý năng lượng. Đề xuất một số phương án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các toà nhà cao tầng về góc độ kỹ thuật, kinh tế và bảo vệ môi trường và ứng dụng các kết quả nghiên cứu đó vào khu vực toà nhà cao tầng ở Việt Nam.
Description: Luận văn Thạc sỹ - Ngành Công nghệ Nhiệt Lạnh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14384
Appears in Collections:Ths-Nhiệt lạnh
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 105145.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,86 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.