Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến chất lượng bề mặt của một số loại thép dùng làm khuôn rèn dập khi gia công trên máy phay CNC
Authors: Mai Văn Hồng
Advisor: Nguyễn Đắc Lộc
Keywords: Thép; Gia công cơ khí
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về thép dụng cụ. Ảnh hưởng yếu tố công nghệ đến chất lượng bề mặt chi tiết máy. Phân tích một số phương pháp thường dùng trong kỹ thuật.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ cơ khí
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14435
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 105227.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 1,41 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.