Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xây dựng mô hình động lực học và thiết kế hệ thống điều khiển cho máy phay CNC mini
Authors: Nguyễn Anh Đức
Advisor: Nguyễn Trọng Doanh
Keywords: Máy phay; Hệ thống điều khiển; Thiết kế
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về máy CNC. Nghiên cứu, thiết kế kết cấu động lực học của máy phay CNC mini. Thiết kế hệ thống điều khiển và phần mềm điều khiển.
Description: Luận văn Thạc sỹ - Ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14445
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 105238.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 3,59 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.