Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng và tìm hiểu phần mềm hệ thống quản lý sản xuất Production control system (PCS)
Authors: Ngô Sĩ Đồng
Advisor: Nguyễn Huy Ninh
Keywords: Sản xuất; Phần mềm
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan chung về hệ thống quản lý sản xuất. Cơ sở lý thuyết và phương pháp tính toán kế hoạch sản xuất. Tổng quan về phần mềm PCS.
Description: Luận văn Thạc sỹ - Ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14448
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 105243.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 1,79 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.