Thông tin tài liệu


Title: Theo dõi hành vi của người cao tuổi - sử dụng camera
Authors: ĐỗTrình Sa
Advisor: Nguyễn Việt Dũng
Keywords: Camera
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về vấn đề nhận dạng hành động. Nêu kĩ thuật nhận dạng hành động dựa trên phương pháp phân tích đặc trưng chuyển động. Đưa ra kết quả mô phỏng và đánh giá
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14482
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

24

VIEWS & DOWNLOAD

16

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312857.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,1 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312857-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 195,39 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.