Thông tin tài liệu


Title: Thuật toán Pagerank cơ sở toán học của công cụ tìm kiếm Google
Authors: Đỗ Chí Cường
Advisor: Nguyễn Thiệu Huy
Keywords: Toán học; Pagerank
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về khai phá dữ liệu và cơ sở dữ liệu và cơ sở toán học thuật toán Pagerank. Thuật toán Pagerank. Thuật toán TextRank. Thuật toán Hit-Hub
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14487
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

32

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312855.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,33 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312855-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 128,76 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.