Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu hệ thống điều khiển cung cấp áp lực khí tự động cho tủ ấm CO2
Authors: Mai Anh Tuấn
Advisor: Đặng Quanh Hiếu
Keywords: Hệ thống điều khiển; Tủ ấm nuôi phôi
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu chung về hệ thống tủ ấm phôi người. Triển khai hệ thống tủ ấm nuôi phôi, mô hình tủ ấm, phần tử gia nhiệt. Phát triển mô hình Sumulink và đán giá kết quả.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14491
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

22

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312850.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,55 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312850-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 240,55 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.