Thông tin tài liệu


Title: Giám sát an ninh thông tin và phân tích sự kiện tập trung
Authors: Nguyễn Ngọc Tân Hùng
Advisor: NguyễnThúy Anh
Keywords: An ninh mạng; SIEM
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu an ninh mạng máy tính. Tổng quan giải pháp SIEM của HP và IBM. Ứng dụng giải pháp IBM QRADAR SIEM
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14497
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312846.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,68 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312846-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 176,48 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.