Thông tin tài liệu


Title: Hệ thống theo dõi bệnh nhân đa thông số và ứng dụng trong bệnh viện
Authors: Vũ Quang Hưng
Advisor: Nguyễn Đức Thuận
Keywords: Thiết bị y tế; Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Ương
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu tổng quan về thiết bị theo dõi bệnh nhân. Nghiên cứu về thiết bị theo dõi bệnh nhân đa thông số MP600N. Thiết kế, xây dựng và triển khai hạ tầng mạng cho hệ thống theo dõi bệnh nhân trung tâm tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Ương
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14498
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

24

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312843.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,39 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312843-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 269,98 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.