Thông tin tài liệu


Title: Thử nghiệm phân tích thống kê số lượng tuyển sinh đại học 2016
Authors: Mai Thị Hoa
Advisor: Hồ Đăng Phúc
Keywords: Phân tích thống kê; Tuyển sinh đại học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu mô hình hồi quy, khái niệm số chênh và tỷ số chênh, hồi quy logit đơn biến, đa biến, kiểm định giả thuyết đối với mô hình hồi quy logit đa biến. Ứng dụng mô hình hồi quy logit vào phân tích số liệu tuyển sinh đại học năm 2016
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14509
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

29

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312830-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 240,08 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312830.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,17 MB

  • Format : Adobe PDF



 • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.