Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thiết bị điều khiển bù ô xy trong quá trình kiểm tra và huấn luyện sức khỏe cho người hoạt động trong các môi trường khí quyển áp suất thấp
Authors: Nguyễn Huy Hùng
Advisor: Trịnh Quang Đức
Keywords: Sức khỏe; Thiết bị y tế; Huấn luyện sức khỏe
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nêu vai trò của môi trường khí nghèo oxy trong huấn luyện không quân, phương pháp huấn luyện, công nghệ phục vụ huấn luyện. Sự tương quan của áp suất khí quyển và oxy, các mô hình huấn luyện trên thế giới và Việt Nam, mô hình tổng quan của hệ thống ROBD2. Các khối thành phần: khối lập trình điều khiển, khối đo thông số khí và điều khiển van tiết lưu,...Thao tác vận hành (lắp đặt, hiệu chỉnh, lập trình, bảo trì hệ thống).
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14510
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

20

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312829.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,88 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312829-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 200,15 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.