Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Thủy điện Thắc Bà
Authors: Lê Thanh Bình
Advisor: Lê Anh Tuấn
Keywords: Nguồn nhân lực; Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Nêu thực trạng chất lượng nguồn nhân lực của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14515
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

21

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312812.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,5 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312812-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 119,26 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.