Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thiết kế quá trình và thiết kế cơ sở hệ thống phản ứng xúc tác quang hóa xử lý nước thải dệt nhuộm =
Other Titles: Study on process design of a photocatalytic reaction system for treatment of textile wastewater
Authors: Vũ Việt Thắng
Advisor: Tạ Hồng Đức
Keywords: Xử lí nước thải
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng hợp vật liệu g-C3N4 và vật liệu g-C3N4 pha tạp sắt (Fe) xuất phát từ tiền chất là ure. Nghiên cứu ảnh hưởng của việc pha tạp sắt đối với tính chất vật liệu thông qua các phép phân tích: XRD, SEM/TEM, ATR-IR, UV-Vis. Đánh giá hoạt tính xúc tác quang của hệ vật liệu trong việc xử lý methyl da cam,...
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14522
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

165

VIEWS & DOWNLOAD

95

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312816.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,23 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312816-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 156,09 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.