Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương II
Authors: Tạ Thị Linh Vân
Advisor: Nguyễn Đăng Tuệ
Keywords: Tín dụng ngân hàng; Agribank Hải Dương II
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại. Nêu thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương II. Đề xuất một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14535
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

24

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312820.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,21 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312820-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 256,18 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.