Thông tin tài liệu


Title: Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại chi nhánh Ngân hàng Phát triển Tuyên Quang
Authors: Nguyễn Thị Huyền
Advisor: An Minh Ngọc
Keywords: Nguồn nhân lực; Ngân hàng Phát triển Tuyên Quang
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác quản trị nguồn nhân lực trong một tổ chức. Nêu thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại chi nhánh Ngân hàng Phát triển Tuyên Quang. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14539
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

28

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312789.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,78 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312789-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 196,13 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.