Thông tin tài liệu


Title: Hoàn thiện công tác cho vay vốn tín dụng đầu tư tại chi nhánh Ngân hàng Phát triển Tuyên Quang
Authors: Hoàng Hà Ngọc
Advisor: An Minh Ngọc
Keywords: Tín dụng ngân hàng; Ngân hàng Phát triển Tuyên Quang
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về công tác cho vay vốn đầu tư tại ngân hàng phát triển. Nêu thực trạng công tác cho vay vốn tín dụng đàu tư tại chi nhánh Ngân hàng Phát triển Tuyên Quang. Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác cho vay vốn tín dụng đầu tư tại ngân hàng
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14540
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

23

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312788.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,73 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312788-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 243,61 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.