Thông tin tài liệu


Title: Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực của Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang
Authors: Lương Thùy Linh
Advisor: Nguyễn Thanh Bình
Keywords: Nguồn nhân lực; Bảo hiểm xã hội; Tuyên Quang
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về công tác quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức. Phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực của Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14541
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

25

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312787.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,76 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312787-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 214,47 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.