Thông tin tài liệu


Title: Tối ưu hóa chất lượng bề mặt gia công khi phay bằng dao phay cầu sử dụng thuật toán di truyền
Authors: Nguyễn Văn Đức
Advisor: Nguyễn Thị Phương Giang
Keywords: Dao phay; Gia công
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam, về chất lượng bề mặt. Các phương pháp tối ưu, thuật toán di truyền, quy hoạch thực nghiệm nhân tố riêng phần. Lựa chọn phương pháp thực nghiệm và mô hình thực nghiệm, thiết kế bài toán và thực nghiệm.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14542
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

35

VIEWS & DOWNLOAD

13

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312786.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,7 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312786-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 131,92 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.