Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu khả năng tương thích sinh học của vật liệu composit trên cơ sở Chitosan/Hydroxy Apatit định hướng ứng dụng trong kỹ thuật tạo mô xương
Authors: Nguyễn Thị Thúy Châu
Advisor: Nguyễn Kim Ngà
Keywords: Vật liệu tổ hợp; Hydroxy Apati
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về kỹ thuật tạo mô xương, yêu cầu của khung định dạng ứng trọng trong kỹ thuật mô xương, các loại vật liệu y sinh ứng dụng trong kỹ thuật mô xương, một số phương pháp tổng hợp khung định dạng,...Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả phân tích đặc trưng vật liệu HAp, kết quả phân tích đặc trưng vật liệu khung định dạng, kết quả nhiên cứu hoạt tính sinh học của vật liệu khung định dạng.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14543
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

130

VIEWS & DOWNLOAD

55

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312785.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,98 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312785-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 425,99 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.