Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần X20
Authors: Đàm Hải Long
Advisor: Phạm Thị Thanh Hồng
Keywords: Doanh nghiệp; Năng lực cạnh tranh; Công ty cổ phần X20
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh. Phân tích năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần may X20. Đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho Công ty
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14545
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

104

VIEWS & DOWNLOAD

83

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312783.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,6 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312783-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 200,69 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.