Thông tin tài liệu


Title: Hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại BIDV Tuyên Quang trong bối cảnh ngân hàng áp dụng Hiệp ước vốn BASEL II
Authors: Nguyễn Thị Lê Na
Advisor: Trần Thị Ánh
Keywords: Hiệp ước BASEL II; Tín dụng ngân hàng; BIDV Tuyên Quang
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trong hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại theo hiệp ước vốn BASEL II. Nêu thực trạng quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại BIDV Tuyên Quang trong bối cảnh ngân hàng áp dụng Hiệp ước vốn BASEL II. Đề xuất giải pháp nhằm khắc phục các tồn tại trong công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa theo hiệp ước basel 2 tại BIDV Tuyên quang thời gian qua.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14556
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

31

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312772.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,55 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312772-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 199,57 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.